Laavut

Tikkakosken Latu ylläpitää yhteensä kahta laavua, Peuraniemessä ja Sarpatissa eli Luonetjärven molemmin puolin. Molemmissa on polttopuut ja puucee, joiden ylläpidosta Latu vastaa.

 

Sarpatin laavu sijaitsee seurakunnan mailla. Sinne kulku tapahtuu Sarpatintieltä, jonne matkaa tulee noin 500m.

 

Peuraniemen laavu sijaitsee Puolustusvoimien alueella. Sinne kulku onnistuu joko kaupungin ylläpitämää ulkoilureittiä/latu-uraa pitkin tai vesitse/jäätä pitkin. Ulkoilureitti lähtee alla olevan kartan mukaisilta P-paikoilta, josta matkaa tulee noin 3km. Ampumaradantietä pitkin autolla ajaminen vaatii Puolustusvoimien kulkuluvan, vaikka puomi olisi auki. Pääsääntöisesti sen saa vain esim. huoltoajoon. Lisäksi Puolustusvoimien harjoitustoiminta voi rajoittaa myös laavun käyttöä ja kulkemista ulkoilureitillä.

 

Molemmilla laavulla voi yöpyä. Isommalla porukalla on hyvä huomioida myös muut laavun käyttäjät ja esim. erilaisten yhdistysten koulutustapahtumien pitämistä välittömässä laavun läheisyydessä tulee välttää.

 

Mukavia ulkoiluhetkiä laavunuotioiden äärellä toivottaa Tikkakosken Latu 😊

å

 

peuraniemen laavu

Peuraniemen laavu Kuva: Kati Nuijanmaa

aaron laavu

Sarpatin laavu Kuva: Kati Nuijanmaa